Rozdělovače

  • Mazivo je přiváděno k rozvaděčům pod přerušovaným tlakem a odtud dodáváno mazaným místům.
Detail
  • K mazanému místu je médium přiváděno v nejmeších objemech pomocí vzduchu trvale.
Detail
  • V postupném rozdělovači se dělí přiváděné mazivo v plynulém postupném pořadí. Cesta maziva k výstupu je uvolněna teprve poté, co předtím bylo mazivo převedeno k jinému (nejčastěji sousednímu) výstupu.
Detail
  • Průtokový měřící přístroj měří protékající objem. Průtok může být kontrolován pomocí elektrické kontroly a lze nastavit škrtícím ventilem.
Detail

Kategorie produktů